ԱՍԱ՛ ԸՆԿԵՐՈՋԴ /REFER A FRIEND

ՁԵՐ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
YOUR PERSONAL DATA
 
Ազգանուն, անուն, հայրանուն/ Անվանում
Surname, Name, Patronymic/ Name
 
Անձը հաստատող փաստաթղթի համար/ ՀՎՀՀ
Identification document number/ TIN
  Բանկի անվանում
Bank name
Պարգևատրման ստացման ՀՀ դրամով հաշվեհամար
Account number in AMD
 
Անձնական էլ. փոստ
Personal e-mail
    Բջջային հեռախոս
Mobile number
 
Ազգանուն, անուն, հայրանուն/ Անվանում
Surname, Name, Patronymic/ Name
 
Անձնական էլ. փոստ
Personal e-mail
   
Բջջային հեռախոս
Mobile number
 
Ո՞Ր ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ՆՐԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒՄ

WHAT SERVICE IS HE/SHE INTERESTED IN?

Անվտանգության կոդ  
Համաձայն եմ պայմաններին /I agree to the terms