Հաճախակի տրվող հարցեր

Հարգելի' այցելու,

 

Այս էջում ներկայացված են մեզ հաճախակի տրվող հարցերը և դրանց պատասխանները: 

Ամերիաբանկի կողմից մատուցվող բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ Ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխանը կարող եք ստանալ նաև` զանգահարելով 010561111 հեռախոսահամարով երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին ժամը 09:00-20:00, իսկ շաբաթ օրը՝ ժամը 10:00-16:00:


Շնորհակալություն համագործակցության համար:

 

 


Քարտեր


 • Ի՞նչ փաստաթղթեր են պետք քարտ պատվիրելու համար:
  Քարտ պատվիրելու համար ֆիզիկական անձանց անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայությունների համարանիշ: Մանրամասների և իրավաբանական անձանց համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

 • Ի՞նչ տարբերություն կա քարտատեսակների միջև:
  Քարտի դասից կախված` տարբեր են դրանց հետ տրամադրվող առավելությունները, փաթեթները, զեղչերը առևտրի և սպասարկման կետերում, սպասարկման վճարները, վարկային գծերի և օվերդրաֆտների, ինչպես նաև օրական կանխիկացման սահմանաչափերը:

 • Ի՞նչ անել, երբ այլ բանկի բանկոմատ առգրավել է քարտը:
  Ցանկացած բանկի բանկոմատի կողմից քարտի առգրավման դեպքում անհրաժեշտ է դիմել Ամերիաբանկ:

 • Քարտով վարկային գիծ կարո՞ղ եմ ստանալ:
  Ամերիաբանկը դեբետային քարտով տրամադրում է առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի օվերդրաֆտ, իսկ կրեդիտային քարտով` արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային գիծ:

 • Կարո՞ղ եմ արդյոք քարտային հաշվից գումար կանխիկացնել առանց քարտի, ինչպե՞ս:
  Առանց քարտի քարտային հաշվից հնարավոր է գումար կանխիկացնել Ամերիաբանկի տարածքային ստորաբաժանումներում: Միջնորդավճարները ներկայացված են քարտերի պայմաններում:

 


Վարկեր

 • Ինչպե՞ս կարող եմ տեղեկանալ բանկի կողմից օտարվող գույքի ցանկին:
  Բանկի կողմից օտարվող գույքի մասին տեղեկատվություն կարող եք ստանալ grav.am կայքից:

 • Քանի՞ օրում կարող եմ ստանալ վարկային հայտի պատասխանը:
  Բանկը վարկի նախնական հաստատման մասին որոշումը կայացնում է վարկի հայտը ստանալուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հաստատելու վերաբերյալ վերջնական որոշումը կայացվում է հաճախորդի կողմից պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջ փաթեթը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 8 (ութ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բանկը որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնում է 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկը վարկառուին տրամադրվում է պայմանագրով նախատեսված ապահովման պայմանագրերի կնքված լինելու դեպքում: Ընդ որում՝ գույքի գրավադրման դեպքում վարկը վարկառուին տրամադրվում է գրավի պայմանագրերը Բանկի համար ընդունելի ձևով ձևակերպելուց և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքելուց, գրավի առարկաները Բանկի պահանջով վերջինիս հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերության միջոցով ապահովագրելուց, ինչպես նաև վարկի տրամադրման այլ պայմանները վարկառուի կողմից կատարվելուց 1 (մեկ) աշխատանքային օր հետո:

 • Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ վարկային հայտ լրացնելու համար:
  Վարկային հայտ ներկայացնելու համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը տարբերվում է` կախված վարկատեսակից: Փաստաթղթերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմանների էջում և իրավաբանական անձանց վարկերի պայմանների էջում:

 • Ինչպե՞ս կարող եմ վարկը վաղաժամկետ մարել:
  Վարկը հնարավոր է վաղաժամկետ մարել Ինտերնետ բանկինգ համակարգով կամ համապատասխան դիմում ներկայացնելով բանկի տարածքային ստորաբաժանումներում:

 


 


Հեռակառավարման համակարգեր

 • Ի՞նչ տարբերություն Ինտերնետ բանկինգ և Բանկ-հաճախորդ համակարգերի միջև:
  Բանկ-հաճախորդ համակարգը ծրագիր է, որը տեղադրվում է հաճախորդի համակարգչում: Ինտերնետ բանկինգ համակարգ հնարավոր է մուտք գործել ցանկացած սարքից` բրոուզերի միջոցով, իսկ մոբայլ բանկինգ համակարգ` հավելվածի միջոցով:

 • Ինչպե՞ս կարող եմ օգտվել մոբայլ բանկինգից:
  Մոբայլ բանկինգից օգտվելու համար անհրաժեշտ է բանկում ակտիվացնել Ինտերնետ/մոբայլ բանկինգ ծառայությունը և ներբեռնել Ameria Mobile banking հավելվածը:
 •  

 • Ի՞նչ անել, եթե մոռացել եք գաղտնաբառը:
  Ինտերնետ/մոբայլ բանկինգ համակարգի գաղտնաբառը կարելի է վերականգնել ինքնուրույն, եթե նախօրոք կատարվել են համապատասխան կարգաբերումները, կամ բանկ այցելելու միջոցով:

 • Ինչպե՞ս եք երաշխավորում հեռակառավարման համակարգերի անվտանգությունը:
  Բարձր մակարդակի անվտանգություն ապահովելու համար համակարգում կիրառված են VASCO Data Security համաշխարհային ճանաչում ունեցող ընկերության Digipass ընտանիքի սարքերը, որոնցից օգտվելու կանոններին ծանոթանալու համար սեղմեք` Digipass 270 կամ Digipass GO3: Համակարգը ապահովում է անվտանգ և պաշտպանված բանկային սպասարկում 128-բիթ գաղտնագրմամբ SSL արձանագրության միջոցով:

 • Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ հեռակառավարման համակարգերից օգտվելու համար:
  Հեռակառավարման համակարգերից օգտվելու համար ֆիզիկական անձանց անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայությունների համարանիշ: Մանրամասների և իրավաբանական անձանց համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

 Ավանդներ

 • Ի՞նչ արժույթով և ժամկետով ավանդ կարող եմ ներդնել Ամերիաբանկում:
  Ամերիաբանկում կարող եք ժամկետային ավանդ ներդնել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլով 30-1825 օր ժամկետով: Նույն արժույթներով կարող եք ներդնել նաև անժամկետ խնայողական ավանդ:


 • Կարո՞ղ եմ արդյոք ցանկացած ժամանակ դադարեցնել ավանդը և վերցնել ավանդի գումարը:
  Ժամկետային ավանդը հնարավոր է դադարեցնել և գումարը ստանալ ցանկացած պահի, սակայն, կախված ավանդի տեսակից, կուտակված տոկոսագումարը կվերահաշվարկվի այլ տոկոսադրույքով: Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ «Ամերիա» ավանդի էջում: «Խնայողական» ավանդի գումարը ցանկացած պահի կարող եք ստանալ առանց տոկոսագումարի վերահաշվարկի:
  Կանխիկ միջոցների տրամադրումն իրականացվում է հաճախորդի կողմից գումարը ստանալու նախորդ աշխատանքային օրը ներկայացված հայտի հիման վրա, եթե գումարը գերազանցում է 30 մլն ՀՀ դրամը, 100,000 ԱՄՆ դոլարը և 30,000 եվրոն և 1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթը` մյուս արտարժույթների համար` գլխամասային գրասենյակում: Երևան քաղաքի բանկի տարածքային ստորաբաժանումների համար սահմանվում է հետևյալ սահմանաչափը` 20 մլն ՀՀ դրամ, 25,000 ԱՄՆ դոլար և 15,000 եվրո, իսկ Երևան քաղաքից դուրս բանկի տարածքային ստորաբաժանումներում` 10 մլն ՀՀ դրամ, 20,000 ԱՄՆ դոլար և 10,000 եվրո: Երևան քաղաքից դուրս մասնաճյուղերի դեպքում նշված սահմանաչափը գերազանցող կանխիկի տրամադրումն իրականացվում է հաճախորդի կողմից հայտը ներկայացնելուց հետո մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 • Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ավանդ ներդնելու համար:
  Ավանդ ներդնելու համար ֆիզիկական անձանց անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայությունների համարանիշ: Մանրամասների և իրավաբանական անձանց համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

 


 


Այլ հարցեր


 • Ի՞նչ արժույթով հաշիվ կարող եմ բացել Ամերիաբանկում:
  Հաշիվներ կարող եք բացել բանկում գնանշվող արժույթներով` ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով, շվեյցարական ֆրանկով, անգլիական ֆունտ ստերլինգով, կանադական դոլարով, ճապոնական իենով, ավստրալիական դոլարով, ԱՄԷ դիրհամով, անկանխիկ ոսկով (999.9 հարգի): 
 • Արագ դրամական փոխանցման ո՞ր համակարգերն են գործում բանկում:
  Բանկում կարող եք արագ դրամական փոխանցումներ կատարել Մանիգրամ և Յունիստրիմ համակարգերով:

 • Ո՞ր մասնաճյուղերում են առկա անհատական պահատուփեր:
  Անհատական պահատուփեր առկա են «Սայաթ-Նովա», «Կոմիտաս»  մասնաճյուղերում:

 • Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ սպասարկման ցանցին:
  Սպասարկման ցանցին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

 • Ինչպե՞ս կարող եմ աշխատանքի անցնել Ամերիաբանկում:
  Ամերիաբանկում առկա թափուր աշխատատեղերի մասին տեղեկատվություն կարող եք ստանալ այս հղումով:

 


Առանց հերթի սպասարկման հնարավորություն Earlyone հավելվածի միջոցով


Դուք կարող եք սպասարկվել առանց հերթի` Ձեզ հարմար օրը և հարմար ժամին: Անհրաժեշտ է պարզապես առցանց գրանցվել` ներբեռնելով Earlyone հավելվածը հետևյալ հղումներից` Android - goo.gl/POUHda; iOS - goo.gl/Na0X0Y
Գրանցման համար կարող եք ուղղորդվել տեսահոլովակում ներկայացված քայլերով:

https://www.youtube.com/watch?v=kS27Jml0pIc&feature=youtu.be

Թարմացված է առ 12.04.2018 թ., 17:04

Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունները

.
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000465400

* Զանգի հնարավորությունը

հասանելի է տվյալ երկրի տարածքից

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2021. All rights reserved.