Կորպորատիվ հաճախորդների համար

Արտարժութային գործառնություններԱմերիաբանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է արտարժույթի փոխարկման ծառայություններ, այդ թվում՝ սփոթ, սվոպ և ֆորվարդային գործարքներ: Արտարժութային գործարքների կնքումը հնարավորություն է ընձեռում ձեռք բերել բանկի կողմից գնանշվող արժույթները մրցունակ փոխարժեքներով, ինչպես նաև փոխարժեքների շարունակական փոփոխման պայմաններում հնարավորին չափով նվազեցնել արժութային ռիսկերը: 

 

  • Եթե արտարժույթի առքուվաճառքի գումարը գերազանցում է 400,000 ՀՀ դրամը, ապա գործարքի իրականացման համար անհրաժեշտ  է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ: 
  • Օնլայն բանկինգ համակարգի միջոցով հաճախորդը կարող է իրականացնել արտարժույթի անկանխիկ առուվաճառք, ընդ որում, 20 մլն ՀՀ դրամ և ավել գործարքները ենթակա են հաստատման Բանկի կողմից: Աշխատանքային օրերին ժամը 18:00-ից հետո և ոչ աշխատանքային օրերին (ներառյալ տոն օրերը) օնլայն բանկինգ համակարգի միջոցով իրականացված արտարժույթի անկանխիկ առուվաճառքի 20 մլն ՀՀ դրամ և ավել գործարքները կարող են մերժվել` պայմանավորված ներքին և միջազգային շուկաներում փոխարժեքների տատանողականությամբ:
  • Արտարժույթի փոխանակման գործարքները կարող են մերժվել նաև հետևյալ դեպքերում.

                   ✔ եթե տվյալ աշխատանքային օրվա ավարտին հաճախորդի հաշվի մնացորդը չի բավարարում գործարքի իրականացման համար;

                   ✔ եթե հաճախորդի հաշվի նկատմամբ առկա են սահմանափակումներ (ԴԱՀԿ արգելանք կամ այլ սահմանափակումներ);

                   ✔ եթե փոխանակման գործարքի գումարը կազմում կամ գերազանցում է 5,000 (հինգ հազար) ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք` Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթը  հաշվետեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց դեպքում;

                   ✔ եթե փոխանակման գործարքի գումարը կազմում կամ գերազանցում է 200,000 (երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք` Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթը: Ընդ որում, սույն կետով նշված սահմանաչափը գերազանցելու դեպքում գործարքը կարող է կատարվել Բանկի կողմից հրապարկված փոխարժեքներից տարբերվող` հաճախորդի հետ պայմանագրային հիմունքներով համաձայնեցված այլ փոխարժեքով։

                   ✔ այլ:

 

  • Օնլայն բանկինգի միջոցով իրականացվող արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքների հնարավոր մերժումների դեպքում` հաճախորդին  իրազեկվում է մերժման պատճառը:
  • Չինական յուանով առուվաճառքի գործարքները կնքվում են բացառապես իրավաբանական անձ հաճախորդների հետ` համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում:
  • Արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքն անվճար է:

 

  

 

 

Ամերիաբանկը, ունենալով արտարժութային շուկաներում գործարքների իրականացման լայն հնարավորություններ, իր հաճախորդներին առաջարկում է բանկի կողմից գնանշվող արտարժույթի փոխարկման գործառնություններ մրցունակ փոխարժեքներով:

 

 

 

 

 

 

 


Ամերիաբանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է պայմանագրային հիմունքներով սվոփ գործարքների կնքում` ներքին և միջազգային շուկաներում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ամերիաբանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է բանկի կողմից գնանշվող արժույթներով ֆորվարդային գործարքներ, որոնց իրականացման ժամկետայնությունը պայմանավորված է գործարքի արժույթով: Արտարժույթ-արտարժույթ գործարքների դեպքում ժամկետը կարող է սահմանվել մինչև մեկ տարի: Արտարժույթ-ՀՀ դրամ գործարքների դեպքում ժամկետը սահմանվում է` ելնելով շուկայի իրավիճակից: Բոլոր ֆորվարդային գործարքները կրում են պայմանագրային բնույթ:


 


Թարմացված է առ 08.04.2021 թ., 14:48

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11, (+37412) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000465400

* Զանգի հնարավորությունը

հասանելի է տվյալ երկրի տարածքից

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2021. All rights reserved.