Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար

Էսքրոու հաշիվներ

Առևտրային գործարքների իրականացման ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու հիանալի միջոց է Ամերիաբանկի կողմից առաջարկվող էսքրոու հաշիվը:
 

Ի՞նչ է այն.

Էսքրոու հաշիվը հատուկ բանկային հաշիվ է, որի վրա դեպոնացվում են ապրանքի, ծառայության կամ անշարժ գույքի ձեռքբերման միջոցները` որպես գործարքի կատարման երաշխիք: Գումարը տրվում է Շահառուին միայն պայմանագրով պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում:
 

Էսքրոու հաշիվը ներառում է.

  • հաճախորդի համար բանկում էսքրոու հաշվի բացում,
  • էսքրոու հաշվին Հաճախորդի միջոցների դեպոնացում /միջոցների սառեցում/,
  • պարտավորությունների կատարման փաստաթղթային հավաստում բանկին,
  • էսքրոու գումարի վճարում:
     

Էսքրոու հաշվի առավելությունը

Այն լավագույն տարբերակն է կողմերի վստահության համար, քանի որ միայն պայմանագրային պարտավորությունների կատարման դեպքում վճարումը պարտադիր կիրականացվի:

Էսքրոու հաշվի բացում և սպասարկում
1. Հաշվի բացման և սպասարկման միջնորդավճար մինչև 500 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթով գումարի գործարքների դեպքում՝ միանվագ 0,3% էսքրոու գումարից, նվազագույնը
50,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 1,000,000 ՀՀ դրամ;
500 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթով գումարը գերազանցող գործարքների դեպքում՝ պայմանագրային՝ նվազագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ
2. Էսքրոու պայմանագրում պայմանների փոփոխություն 25 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու համար
3. Հաշվի փակում անվճար
4. Հաշվից գումարի կանխիկացում համաձայն “Կանխիկով կատարվող գործառնությունների” սակագների
5.Հաշվից գումարի փոխանցում համաձայն “Փոխանցումների" սակագների


Ուշադրությու'ն.
էսքրոու գործառնության միջնորդավճարը կարող է փոփոխվել Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ: Հաստատված միջնորդավճարի մասին Հաճախորդը տեղեկացվում է որոշման կայացման հաջորդող աշխատանքային օրը. հաշվարկման և վճարման կարգը սահմանվում է պայմանագրով:
էսքրոու գումարի առավելագույն չափը պայմանավորված է գործարքի պահանջներով:

էսքրոու գործառնության ժամկետը պայմանավորված է գործարքի ժամկետով:

էսքրոու գործառնության արժույթը պայմանավորված է գործարքի արժույթով:


Տեղեկատվական ամփոփագիր էսքրոու հաշիվների համար

Բանկային (ընթացիկ) հաշիվների մասին տեղեկատվական ամփոփագիր

"Էսքրոու հաշվով գործառնություն կատարելու" հայտ 


Թարմացված է առ 16.01.2020 թ., 11:38

Ծառայություններ ֆիզիկական անձանց համար

  
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11, (+37412) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000465400

* Զանգի հնարավորությունը

հասանելի է տվյալ երկրի տարածքից

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2021. All rights reserved.