HERE AND BEYOND
Խնդրահարույց ակտիվների վերադարձման ծառայություն մատուցող ընկերության ընտրության նպատակով գնանշման հրավեր NP-04/22
Մամուլի կենտրոն

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն իր կողմից իրականացվող բանկային գործառույթների շրջանակներում խնդրահարույց ակտիվների վերադարձման ծառայություններ մատուցող ընկերություն ընտրելու նպատակով հրավիրում է Գնանշման:

Շահագրգիռ կազմակերպությունները պետք է բավարարեն հետևյալ պայմաններին`

մասնագիտացված իրավաբանների և արտոնագրված փաստաբանների առկայություն (պահանջվելու է ներկայացնել վկայականները),

մասնագիտացված անձնակազմ /նվազագույնը 10.000 հաճախորդի հետ աշխատելու հնարավորություն/,

նշված ոլորտում` մասնավորապես ֆինանսական կառույցների հետ աշխատանքային փորձ ,

սերվերային պաշտպանված համակարգի առկայություն,

բանկային և այլ գաղտնի տեղեկատվության պահպանման համակարգի առկայություն,

անհրաժեշտ ծրագրային ապահովում,

վերադարձման գործընթացի դատական /սնանկություն, բռնագանձման վարույթ/, արտադատական, ԴԱՀԿ փուլերում կազմակերպման և վերահսկման հնարավորություններ,

գույքերի իրացման եղանակով գումարի վերականգման կարողությունների առկայություն,

հեռախոսազանգերի կենտրոնի առկայություն,

գրասենյակային պայմաններ:

 

Գնառաջարկը պետք է ներառի`

ծախսերի` փոխհատուցման ենթակա գումարների մասին ինֆորմացիա,

վերադարձման նվազագույն չափի երաշխիք /տոկոսային  արտահայտությամբ/,

ամփոփ տեղեկատվություն այլ համագործակցող ընկերությունների մասով և նախորդ տարիների արդյունքների ամփոփ հաշվետվություն,

մեկ աշխատակցի առավելագույն ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ նշում:

 

Մասնակցության հետաքրքրվածություն ցուցաբերած ընկերությունները պետք է ուղարկեն գնանշման փաթեթ, որը կներառի վերը նշված կետերի առկայության մասով հիմնավորված տեղեկատվությունը /փաստաթղթավորված, նկարներով/, գնառաջարկ, պետռեգիստրի վկայականի և կանոնադրության պատճեն:  

Գնանշման փաթեթի էլեկտրոնային տարբերակն անհրաժեշտ է ուղարկել tenders@ameriabank.am էլ.փոստի հասցեին` նամակի վերնագրի դաշտում նշելով`  NP-04/22, իսկ փաթեթի թղթային տարբերակը` Վազգեն Սարգսյան 2 հասցեով, «Կամար» բիզնես կենտրոնի 6-րդ հարկ` վրան նշումով` «NP-04/22 - Չբացե'լ: Դիանա Տոնոյանի համար»: 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ պահանջներին առավելագույնս բավարարող մասնակցի(ների)  հետ կկնքվի համագործակցության պայմանագիր: 

Խնդրում ենք ծանոթանալ նաև Conflict of Interests ֆայլին և հաշվի առնել, որ ընկերությունները կամ անձինք առկա կամ հնարավոր շահերի բախման իրավիճակի մասին պետք է տեղեկացնեն Ամերիաբանկին մինչև գնման գործընթացի իրականացումը: Այդ դեպքում վերջիններս չեն կարող մասնակցել գնման գործընթացին` բացառությամբ, երբ այն բացահայտված կլինի նրանց կողմից, և ընդունելի` Ամերիաբանկի համար:

Գնառաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանված 2022թ  ապրիլի 13-ը, ժամը 18:00-ն:

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել՝

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ք. Երևան 0010, Վ. Սարգսյան 2

Հեռ.՝ (374-10) 56-11-11

Դիանա Տոնոյանին (գնումների ավագ մասնագետ)

Թարմացված է առ 06.04.2022 թ., 16:17
2021 © "Ameriabank" CJSC   |   Բոլոր հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից: