HERE AND BEYOND
Ամերիա Հեռախոսային Բանկինգ
Մամուլի կենտրոն

Ամերիա Հեռախոսային Բանկինգը հաճախորդների հեռահար սպասարկման ծառայություն է, որը թույլ է տալիս աշխարհի ցանկացած կետից հեռախոսակապի միջոցով օգտվել մի շարք բանկային ծառայություններից` առանց Բանկ այցելելու:

Ծառայությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ է ընդամենը մեկ անգամ այցելել Բանկ և ստորագրել պայմանագիրը, որից հետո Բանկի կողմից հաղորդագրությամբ կուղարկվի Ամերիա Հեռախոսային Բանկինգ ծառայության գաղտնաբառը Ձեր նշած բջջային հեռախոսահամարին:

 

Այսուհետ հեռախոսային բանկինգ ծառայությունից կարող եք օգտվել նաև Զանգի հավելվածի միջոցով: Անհրաժեշտ է  հեռախոսի մեջ ներբեռնել Զանգի հավելվածը և ակտիվացնել ծառայությունը` դիմելով Ամերիաբանկ Ձեզ հարմար որևէ եղանակով. զանգահարելով Բանկի Կոնտակտային կենտրոն, ուղարկելով հաղորդագրություն Բանկի պաշտոնական ֆեյսբուքի էջին կամ www2.ameriabank.am կայքի Live Chat ծառայությանը: Ակտիվացման քայլերն իրականացնելուց հետո Զանգիի միջոցով Ամերիաբանկ արդեն հնարավոր կլինի զանգահարել 4521 կարճ համարով, և հետևել ինքնապատասխանիչի քայլերին:


Օգտվելով Ամերիա Հեռախոսային բանկինգ ծառայությունից` Դուք կկարողանաք իրականացնել հետևյալ գործարքները` ստորև նշված սահմանաչափերով.N


Գործարքի
  տեսակ

1 գործարքի սահմանաչափ (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ)

1

Ձայնային տեղեկատվության ստացում առկա հաշիվների  վերաբերյալ` հեռախոսակապի միջոցով

սահմանաչափ չի կիրառվում

2

Արտարժույթի առուվաճառքի գործարք կատարելու նպատակով գործարքի մեծության (ծավալի) և փոխարժեքի սահմանում (համաձայնեցում) հեռախոսակապի միջոցով

սահմանաչափ չի կիրառվում

3

Ներբանկային փոխանցումներ հաճախորդի հաշիվների միջև

մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամ

4

Ներբանկային փոխանցումներ այլ հաճախորդի հաշիվներին

մինչև 10,000,000  ՀՀ դրամ

5

Արտարժույթի անկանխիկ փոխարկում

մինչև 10,000,000  ՀՀ դրամ

6

ՀՀ այլ բանկեր կատարվող փոխանցումներ, եթե հաճախորդը նշված փոխանցումն արդեն իսկ կատարել է

մինչև  5,000,000  ՀՀ դրամ

7

ՀՀ այլ բանկեր կատարվող փոխանցումներ, եթե հաճախորդն առաջին անգամ է կատարում նշված փոխանցումը

մինչև 3,000,000  ՀՀ դրամ

8

Միջազգային փոխանցումներ 

օրական առավելագույնը 2,000,000 ՀՀ դրամ

9

Կոմունալ վճարումներ

մինչև 1,000,000   ՀՀ դրամ

 

Հեռախոսային բանկինգ ծառայության միջոցով օգտվե´ք նաև հետևյալ հնարավորություններից.

 

 

 • տեղեկատվության ստացում առկա հաշիվների, հաշիվների մնացորդների, հաճախորդի և Բանկի միջև կնքված պայմանագրերի և հասանելի ծառայությունների վերաբերյալ,
 • արտարժույթի առուվաճառքի գործարք կատարելու նպատակով գործարքի մեծության և փոխարժեքի նախապես համաձայնեցում Բանկի հետ:


Հաշվի հետ կապված գործողություններ

 • արդեն հաշվետեր հաճախորդի համար նոր հաշվի բացում,
 • առանձին հաշվի փակում, եթե այդ հաշիվը հաճախորդի վերջին հաշիվը չէ,
 • հաշվի սառեցում, ապասառեցում, ինչպես նաև սպասարկման հետ կապված այլ գործողություններ:


Վճարային քարտի հետ կապված գործողություններ

 • վճարային քարտի պատվիրում,
 • վճարային քարտի վերաթողարկում, քարտի փակում,
 • քարտի բլոկավորում, ապաբլոկավորում,
 • գործարքի բողոքարկում,
 • գործարքների սահմանաչափերի և սահմանափակումների փոփոխություն,
 • VBV ծառայության ակտիվացում/ ապաակտիվացում, ինչպես նաև սպասարկման հետ կապված այլ գործողություններ:


Ավանդի հետ կապված գործողություններ

 • Նոր ավանդի ներգրավում,
 • գործող ավանդի համալրում,
 • ավանդի դադարեցում:


Ինչպես նաև`

 • վարկի վաղաժամկետ մասնակի մարում,
 • Բանկին տրված հանձնարարականների չեղյալացում,
 • հեռախոս-բանկի միջոցով Բանկին տրված հանձնարարականների փոփոխում,
 • հաճախորդի` Բանկում գրանցված տվյալների (բացառությամբ հեռախոսահամարի) փոփոխություն:

Գործարքներ կարող եք իրականացնել`

 • Երկուշաբթի-ուրբաթ՝ 09:00-20:00
 • Շաբաթ ՝ 10:00-16:00

 

Հեռախոս բանկ ծառայության միջոցով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

ՀՀ դրամ

Մինչև ժամը 14:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 14:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

ԱՄՆ դոլար

Մինչև ժամը 17:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 17:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Այլ արտարժույթ

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Հեռախոս – բանկ ծառայության միջոցով ներկայացվող վճարման հանձնարարականները կատարվում են համաձայն Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ ստանդարտ սակագների:

 


Պայմաններ

 

 

Նախկին պայմաններ

 

Թարմացված է առ 25.07.2009 թ., 11:22
2021 © "Ameriabank" CJSC   |   Բոլոր հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից: