HERE AND BEYOND
Գույքով ապահովված վարկ
Մամուլի կենտրոն


Վարկերը տրամադրվում են շրջանառու և  հիմնական միջոցների ձեռքբերման և/կամ այլ ներդրումների, ինչպես նաև այլ բանկում/վարկային կազմակերպությունում գործող  բիզնես վարկի` Ամերիաբանկ ՓԲԸ տեղափոխման նպատակով:                 

 

 


 

 

 

 

Գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկեր

Վարկատեսակ

 Գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկեր

Նպատակ 

  Շրջանառու և հիմնական միջոցների ձեռքբերում և/կամ այլ ներդրումներ, ինչպես նաև այլ բանկում/վարկային կազմակերպությունում գործող  բիզնես վարկի տեղափոխում Ամերիաբանկ ՓԲԸ                 

ԳՀՀ "Էներգաարդյունավետություն ՓՄՁ-ների համար"  ծրագրի միջոցով ֆինանսավորվելու դեպքում

Էներգաարդյունավետ սարքավորումների և մեքենաների ձեռքբերում, ենթակառուցվածքների կառուցում և այլ նախագծեր, որոնք օգտագործում են վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ**

ԳՀՀ-ՄՓՄՁ ծրագրի միջոցով ֆինանսավորվելու դեպքում

  Շրջանառու և հիմնական միջոցների ձեռքբերում և/կամ այլ ներդրումներ

Հաճախորդներ

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած իրավաբանական անձիք/անհատ ձեռնարկատերեր

Տնտեսության ոլորտներ կամ գուրծունեություն, որոնց վարկեր չեն տրամադրվում

1. Այնպիսի ապրանքների արտադրություն, առևտուր կամ գործունեություն, որոնք արգելված են երկրի օրենքներով կամ միջազգային պայմանագրերով
2. Արտադրություն կամ առևտուր, որոնք կապված են զինամթերքի հետ
3. Խաղատներ և այլ շահումով խաղեր
4. Թանկարժեք քարերի առևտուր
5. Փոխանակման կետ
6. Բրոքերային և բուքմեյքերական ընկերություններ
7. Արտադրություն, օգտագործում կամ առևտուր վտանգավոր նյութերով, ինչպիսիք են ռադիոակտիվ նյութերը և այլն, բացառությամբ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի:

ԳՀՀ-ՄՓՄՁ և "Էներգաարդյունավետություն ՓՄՁ-ների համար"  ծրագրերի միջոցով ֆինանսավորվելու դեպքում

IFC-ի բացառման ցանկ (ցանկը առկա է Հավելված 1-ում կամ http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/IFC+Exclusion+List/ կայքում:)

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ

3մլն-150 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

ԳՀՀ ՄՓՄՁ, ԳՀՀ "Էներգաարդյունավետություն ՓՄՁ-ների համար"   և Գործարար կանանց վարկավորման ծրագրերի միջոցով ֆինանսավորվելու դեպքում

12-120 ամիս (մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածով)

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով  ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկեր
/ՀՀ կառավարության համապատասխան ծրագրի պահանջներին համապատասխան/

6 - 12 ամիս (2-3 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածով)

ՀՀ-ում 2019-2024 թվականների տավարաբուծության զարգացման նպատակով տոհմային ԽԵԿ-երի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկեր
/ՀՀ կառավարության համապատասխան ծրագրի պահանջներին համապատասխան/

6 - 60 ամիս (12 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածով)

Ժամկետ (ամիս)

12-36 (նաև շրջանառու միջոցների ձեռքբերման դեպքում)

Ստանդարտ Տարեկան տոկոսադրույք ¹

Հաստատուն տոկոսադրույքով

Հաստատուն տոկոսադրույքով

Հաստատուն տոկոսադրույքով

12.5%

(փաստացի տոկոսադրույք` 14.1-21.9%)

9.5%

(փաստացի տոկոսադրույք` 10.7-18.2%)

7.5%

(փաստացի տոկոսադրույք` 8.5-15.9%)

Ժամկետ (ամիս)

37-60 (նաև շրջանառու միջոցների ձեռքբերման դեպքում)

Ստանդարտ Տարեկան տոկոսադրույք ¹

Ճշգրտվող  տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 13-րդ ամսվանից)

Հաստատուն տոկոսադրույքով

Ճշգրտվող  տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 13-րդ ամսվանից)

Հաստատուն տոկոսադրույքով

Ճշգրտվող  տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 13-րդ ամսվանից)

Հաստատուն տոկոսադրույքով

Հաստատուն բաղադրիչ`5.0% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք),

(փաստացի տոկոսադրույք` 12.6-15.1%)

13.5%

 

(փաստացի տոկոսադրույք` 14.9-17.4%)

Հաստատուն բաղադրիչ`8.0% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք),

(փաստացի տոկոսադրույք` 10.4-12.8%)

10.5%

 

(փաստացի տոկոսադրույք` 11.5-13.9%)

Հաստատուն բաղադրիչ`7% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք),

(փաստացի տոկոսադրույք` 8.2-10.6%)

8.5%

 

(փաստացի տոկոսադրույք` 9.3-11.7%)

Ժամկետ (ամիս)

61-120

Ստանդարտ Տարեկան տոկոսադրույք ¹

Ճշգրտվող  տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 37-րդ ամսվանից)

Ճշգրտվող  տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 37-րդ ամսվանից)

Հաստատուն տոկոսադրույքով

Ճշգրտվող  տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 37-րդ ամսվանից)

Հաստատուն տոկոսադրույքով

Հաստատուն բաղադրիչ`6.0% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք),

(փաստացի տոկոսադրույք` 13.5-15.2%)

Հաստատուն բաղադրիչ`9.0% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք),

(փաստացի տոկոսադրույք` 11.3-12.9%)  

11.5%

 

(փաստացի տոկոսադրույք` 12.4-14%)

Հաստատուն բաղադրիչ`8% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)

(փաստացի տոկոսադրույք` 9.1-10.6%)  

9.5%

 

(փաստացի տոկոսադրույք` 10.2-11.7%)

Տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ

Դրամական միջոցներով կամ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով ապահովված վարկերի դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվում է.
- վարկի և գրավի նույն արժույթով լինելու դեպքում`գործող դրամական միջոցի/պարտատոմսի  տոկոսադրույք  + 4%,
 բայց ոչ ավելի քան վերոնշյալ տոկոսադրույքները,
-վարկի և գրավի տարբեր արժույթով լինելու դեպքում` վերոնշյալ տոկոսադրույքները:

Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի Ապահովագրությունը Բանկի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը ավելացվում է Բանկի կողմից սահմանված հետևյալ վերադիրների չափով`                                        
• Ավտոտրասպորտային միջոց 2.5
• Հիմնական միջոց 0.5
անշարժ գույքի ապահովագրությունը հաճախորդի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը նվազեցվում է 0.05%` հաշվի առնելով ընդհանուր գրավային ապահովման մեջ յուրաքանչյուր գույքի տեսակի տեսակարար կշիռը:

Վարկ / գրավ հարաբերակցության շեղմամբ պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%:

Հաշվի առնելով հաճախորդի վարկային պատմությունը կարող է սահմանվել ավելի բարձր տոկոսադրույք +0.5%:

ԳՀՀ-ՄՓՄՁ "  ծրագրերի միջոցով ֆինանսավորվելու դեպքում ¹

ՀՀ դրամով վարկի տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է 
6-36 ամիս  10.25% hաստատուն տոկոսադրույքով
(փաստացի տոկոսադրույք` 10.8-20.3%)
37-60 ամիս 11.25% hաստատուն տոկոսադրույքով (
փաստացի տոկոսադրույք` 11.9-15.2%)
61-120 ամիս  hաստատուն բաղադրիչ`3.75% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք),  (
փաստացի տոկոսադրույք` 10.8-12.9%)

ԳՀՀ Էներգաարդյունավետություն ՓՄՁ-ների համար

ՀՀ դրամով վարկի տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է 10.9% (փաստացի տոկոսադրույք` 11.7-19.9%)

Գործարար կանանց վարկավորման ծրագիր  /EBRD/

ՀՀ դրամով վարկի տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է 12.9% (փաստացի տոկոսադրույք` 14-22.3%)

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով  ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկեր
/ՀՀ կառավարության համապատասխան ծրագրի պահանջներին համապատասխան/

ՀՀ դրամ` 12% ( 9% սուբսիդավորման հնարավորությամբ), (փաստացի տոկոսադրույք` 12.8-23.8%)

ՀՀ-ում 2019-2024 թվականների տավարաբուծության զարգացման նպատակով տոհմային ԽԵԿ-երի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկեր
/ՀՀ կառավարության համապատասխան ծրագրի պահանջներին համապատասխան/

ՀՀ դրամ` 12% ( 10% / 12% սուբսիդավորման հնարավորությամբ), (փաստացի տոկոսադրույք` 12.8-23.8%)

 

 

Արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում

1.  13% հաստատուն`  հետվճար (cashback) պարունակող, (փաստացի տոկոսադրույք` 13.9-17.5%) աղբյուրներով ֆինանսավորման դեպքում

2.  12% հաստատուն` ներքին ռեսուրս (փաստացի տոկոսադրույք` 12.8-16.3%)

3.  9% հաստատուն`  էներգախնայողության («կանաչ» տեխնոլոգիաների) և/կամ վերականգնվող էներգետիկայի ֆինանսավորման նպատակով նախատեսված ռեսուրսների դեպքում (փաստացի տոկոսադրույք` 9.5-12.9%)

 

1.  9% հաստատուն` հետվճար (cashback) պարունակող աղբյուրներով ֆինանսավորման դեպքում (փաստացի տոկոսադրույք` 9.5-12.9%) 

2.  8% հաստատուն`ներքին ռեսուրս (փաստացի տոկոսադրույք` 8.4-11.8%)

1.  7% հաստատուն` հետվճար (cashback) պարունակող աղբյուրներով ֆինանսավորման դեպքում (փաստացի տոկոսադրույք` 7.3-10.7%) 

2.  7%  հաստատուն` ներքին ռեսուրս (փաստացի տոկոսադրույք` 7.3-10.7%)

Վարկի տրամադրման վճար

Վարկի գումարի 1%
Չի տարածվում գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով  ագրովերամշակման ոլորտին   և տոհմային ԽԵԿ-երի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկի վրա) 

Արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում վարկի գումարի 0,5-1%, առավելագույնը` 500,000 ՀՀ դրամ

ԳՀՀ-ՄՓՄՁ և ԳՀՀ "Էներգաարդյունավետություն ՓՄՁ-ների համար"  ծրագրերի միջոցով ֆինանսավորվելու դեպքում

Վարկի գումարի 0 - 1.5 %

Վարկի գումարի կանխիկացում

Չի կիրառվում

Մարման եղանակ

Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ):

Դիֆերենցված /Նվազող/
 (վարկի գումարը վճարվում է հավասարաչափ, տոկոսագումարը նվազում է` հաշվարկվելով մնացորդի նկատմամբ, վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները կատարվում են ամսական պարբերականությամբ)
Մարման եղանակի այս տարբերակն ընտրելու դեպքում տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է առնվազն +0.5%

Խառը
(հաճախորդը հնարավորություն ունի ընտրել մարումների նախընտրելի ժամանակացույց, որի հիմքում ընկած կլինի բիզնեսի ֆինանսական հոսքերի դինամիկան, սակայն
1 տարվա ընթացքում վճարվող ընդհանուր մայր գումարը պետք է կազմի վարկի պայմանագրային գումարի առնվազն 15%-ը,  տոկոսագումարը վճարվում է ամսական պարբերականությամբ)
Մարման եղանակի այս տարբերակն ընտրելու դեպքում տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է առնվազն +0.5%:

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ Բանկի համար ընդունելի անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոց, հիմնական միջոց, ոսկով մետաղական հաշիվներ, դրամական միջոցներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր:

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն (որպես արժեք  հիմք է ընդունվում լիկվիդային արժեքը)

Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի առարկաների արժեքը ներառվում է Վարկ/Գրավ հարաբերակցության հաշվարկում հետևյալ առավելագույն սահմանաչափերով ըստ յուրաքանչյուր գրավատեսակի.
1 . անշարժ գույք`մինչև 100% ¹,
1.1 Գործարար կանանց վարկավորման ծրագրի շրջանակներում` 100%
2. տրանսպորտային միջոց` 50%
3. հիմնական միջոց` 40%, բայց ոչ ավելի քան ընդհանուր գրավի մեջ 30%-ը
4. ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ Ամերիաբանկում` 80%
5. դրամական միջոց Ամերիաբանկում/ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, որից.
-նույն արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 90%
-այլ արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 70%

Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի տարեթիվը

Արտասահմանյան արտադրության տրանսպորտային միջոցի արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 12 տարի`
բացառությամբ ռուսական, չինական և պարսկական արտադրության տրանսպորտային միջոցների, որոնց դեպքում արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 8 տարի

Գրավադրվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրը

 ՀՀ/ԼՂՀ

ԳՀՀ-ՄՓՄՁ, ԳՀՀ "Էներգաարդյունավետություն ՓՄՁ-ների համար"  և Գործարար կանանց  ծրագրերի  միջոցով ֆինանսավորվելու դեպքում

ՀՀ

Գույքի գնահատում

Գրավի առարկայի գնահատումը իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից:

Լրացուցիչ ապահովում

Բիզնեսի հիմնադիրների/իրական շահառուների անձնական երաշխավորությունների առկայությունը պարտադիր է, ինչպես նաև որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն:

Գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում/օգտագործվելու է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:
Գրավադրվող անշարժ գույքի, տրանսպորտային և հիմնական միջոցների ապահովագրությունը իրականացվում է  ամբողջ ժամկետի ընթացքում.
1. Հաճախորդի կողմից`  առնվազն վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով
2. Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով:
Ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները.
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր:
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ
• Տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ: 
• Արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում էլեկտրակայանի/ջրատաքացման համակարգերի ապահովագրությունը իրականացվում է Բանկի կողմից, որի գծով ծախսերը ներառված են վարկի տոկոսադրույքի մեջ:   Ապահովագրությունը իրականացվելու է էլէկտրակայանի/ ջրատաքացման համակարգերի տեղադրումից հետո` 10 օրյա ժամկետում:

                                                                                                                                                                                    

Վարկի պայմանների փոփոխություն

25,000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն  (այդ թվում գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)  

20,000 ՀՀ դրամ

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն   (այդ թվում գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար)

10,000 ՀՀ դրամ

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում

10,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

10,000 ՀՀ դրամ

Պահանջվող փաստաթղթեր

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

Վարկի հայտ-դիմում

Անձնագրեր (բնօրինակը) /Ա/Ձ-ի դեպքում/

Հարկային կոդ, պետ. ռեգիստրի վկայական (Իրավաբանական անձի դեպքում գործադիր մարմնի վերաբերյալ ներդիրը պարտադիր է)

Կանոնադրություն (Իրավաբանական անձի դեպքում)

Իրավ. անձի մասնակիցների, տնօրենի/նախագահի անձնագրերի և սոց. քարտերի պատճենները

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

Վարկառուի և իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց կամ Ա/Ձ-ների պետական գրանցման վկայականների և կից ներդիրների պատճեները

 Ֆինանսական հաշվետվությունները  վերջին հաշվետու ժամանակահատվածի համար` հաստատված հարկային տեսչության կողմից

Վերջին հաշվետու տարվա համար /հաշվեկշիռ և ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություններ ներկայացնողների համար/ , վերջին հաշվետու եռամսյակի համար  հաստատագրված  և/կամ պարզեցված հարկ վճարողների համար

 Գործունեության իրականացման վայրի նկատմամբ սեփականության կամ վարձակալության իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենը

Իրացման / մատակարարաման պայմանագրեր, հայտ-պատվերներ, հաշիվ-ապրաքագրեր, վաճառքների կանոնավոր գործընթաց հաստատող այլ փաստաթղթեր

Գործունեությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ լիցենզիաների, սերտիֆիկատների և պահանջվող այլ փաստաթղթերի պատճենները

Որպես գրավ առաջարկվող միջոցների (անշարժ և/կամ շարժական գույք) սեփականությունը հաստատող փաստաթղթեր

 Գրավադրվող հողատարածքի գեոդեզիական չափագրումը****

 Հարկային պետական ծառայությունից տեղեկանքներ պարտք ու պահանջի վերաբերյալ

Նախնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի/ տրանսպորտային միջոցի գնահատման վերաբերյալ

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերի պատճենները, ներկայացվում են ըստ պահանջի

Գրավադրվող գույքի սեփականատերերի անձնագրեր(կնոջ/ամուսնու) մահվան) վկայականի պատճենը

Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերը

Ամուսնության (ամուսնալուծության,  (կնոջ/ամուսնու) մահվան) վկայականի պատճենը

Տեղեկանք Անշարժ գույքի Կադաստրի պետական կոմիտեից` գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)

Տեղեկանք Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ

Հիմնական Հաշվետվություն` գրավադրվող գույքի գնահատման վերաբերյալ

 Անշարժ գույքի/Տրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմանագիր ըստ անհրաժեշտության

 Իրավաբանական անձի իրավասու մարմնի որոշումը` բանկից վարկի և դրա ապահովման համար առաջարկվող ապահովման միջոցի  վերաբերյալ գործարքներ կնքելու մասին

Տեղեկանք գրանցված բաժնետերերի/մասնակիցների/հիմնադիրների, տնօրենի և կանոնադրության վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ (Իրավաբանական անձի դեպքում)

Գործունեության հետ կապված ՀՀ օրենսդրական ակտերով և/կամ բանկի (ռիսկային բնապահպանական գործունեության դեպքում) կողմից պահանջվող բնապահպանական` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության, տեխնիկական անվտանգության և այլ փորձաքննարկան եզրակացություններ, ակտեր; տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ (ըստ անհրաժեշտության)

Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Հաճախորդի կողմից կատարվող լրացուցիչ վճարներ

1. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար, ՀՀ ՃՈ Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի համար սահմանված վճար
2. Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման և Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական գրանցման վճար իրավասու մարմնում, Տրանսպորտային միջոցի գրավի իրավունքի գրանցման վկայականի համար սահմանված վճար

ԳՀՀ-ՄՓՄՁ ծրագրի միջոցով ֆինանսավորվելու դեպքում

Այն դեպքում, երբ ներդրումների արժեքը գերազանցում է 80 մլն ՀՀ դրամը, էներգաաուդիտի վճարի 60% իրականացվում է հաճախորդի կողմից

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի ժամկետի առաջին 3 տարվա ընթացքում Վարկի լրիվ կամ մասնակի վաղաժամկետ մարման դեպքում վճարվում է   ժամկետից շուտ վճարած գումարի 5%-ը:
 Չկիրառելու դեպքում սահմանվում է ավելի բարձր տոկոսադրույք` +2%:
Չի տարածվում գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով  ագրովերամշակման ոլորտին   և տոհմային ԽԵԿ-երի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկի վրա)
Մինչև 5մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում վաղաժամակետ մարման տուժանք, վճար, տոկոսադրույքի բարձրացում կամ վարկառուի վիճակը վատթարացնող այլ միջոցներ չեն կիրառվում

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի  և տոկոսագումարի 0 .13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

 

Կանխավճար արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում

 

 

 

Նվազագույնը` 5%, իսկ ապրանքի հետգնման կամ վարկային պայմանագրից բխող պարտավորությունների զիջման վերաբերյալ մատակարարի հետ պայմանագիր ունենալու պարագայում` 0% կանխավճար:

 

Արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում վարկի տրամադրման փուլերը

 

 


Վարկը կարող է տրամադրվել փուլային տարբերակով` փուլերի մասնաբաժինները սահմանելով ըստ վաճառող կողմ հանդիսացող ընկերությունների հետ կնքված համագործակցության պայմանագրերի, ընդ որում վերջին փուլի գումարը պետք է լինի նվազագույնը վարկի գումարի 20%-ի չափով, որը կտրամադրվի ապահովագրությունը իրականացնելուց հետո:

 

Հետվճար (cashback) պարունակող աղբյուրներով  արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում cashback-ի տնօրինումը

 

 


Հետվճար (cashback) պարունակող աղբյուրներով  արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում ծրագրի կողմից վերադարձվող գումարի նվազագույնը 60%-ը (հաշվի առնելով վերադարձվող գումարի գծով առաջացած հարկերը) ուղղվում է վարկի մարմանը, որի համար վաղաժամկետ մարման վճար չի կիրառվում:  Սույն պահանջը պարտադիր չէ, եթե գնորդի (վարկառուի) կողմից վճարվել է նվազագույնը 10% կանխավճար:

Վարկի ձևակերպման վայր

Բանկ

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

 

Գրավադրվող անշարժ կամ շարժական գույքը պարտադիր գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից` հաճախորդի ընտրությամբ: Գույքի գնահատման արժեքը կազմում է 13.000 -30.000 ՀՀ դրամ ՝ կախված գույքի տեսակից:


Բացի այդ հաճախորդը վճարում է նաև այլ ծառայությունների համար`
• նոտարական վճար – միանվագ 14.000-16.000 ՀՀ դրամ` տրանսպորտային միջոցի դեպքում,
• նոտարական վճար – միանվագ 13.000-18.000 ՀՀ դրամ` անշարժ գույքի դեպքում,
• միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)` 10.000 ՀՀ դրամ,
• անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական` 26.000 ՀՀ դրամ
• ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) – միանվագ 5.000 ՀՀ դրամ:

 

 

 

 

 

 

 

Տեղեկատվություն երաշխավորի համար

Երաշխավորն ինքն է կրում վարկի մարման պատասխանատվությունը, երբ վարկառուն չի կատարում կամ թերի է կատարում իր պարտավորությունը, ապա վարկի չմարված մասի պարտավորությունները տարածվում են Երաշխավորի վրա:
Երաշխավորն իրավունք ունի ստանալ հատուցում վարկառուից վարկի վճարման համար, այսինքն՝ կարող է վարկառուից պահանջել հատուցում վարկատուին վճարած գումարի տոկոսներն ու վարկառուի փոխարեն պատասխանատվությունը կրելու կապակցությամբ կրած այլ վնասները:
Վարկատուն պարտավոր է Երաշխավորին նախազգուշացնել վարկի մարման վերաբերյալ այսինքն՝ երբ վարկառուն չի կատարում կամ թերի է կատարում իր պարտավորությունը, ապա Երաշխավորը պարտավոր է վարկատուի կողմից այդ մասին նախազգուշացվելուց հետո երաշխավորության պայմանագրով սահմանված ժամկետում մարել վարկի չմարված պարտավորությունը:
Երաշխավորը կարող է հայտնվել «ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ» այսինքն՝ վարկառուի կողմից վարկի չմարման դեպքում Երաշխավորը կարող է գրանցվել Վարկային բյուրոյում, որտեղ ձևավորվում է վարկային պատմությունը: Դա կարող է խոչընդոտել Երաշխավորին՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

 

Ուշադրություն.

ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՊԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎԵԼՈՒ ԵՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ, ԵՎ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ`
1. Տույժ/տուգանքներ
2. Տոկոսագումարներ
3. Մայր գումար
ՁԵՐ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ԱՅԼ ՎԱՐԿԵՐ ՍՏԱՆԱԼԻՍ:

 

Ուշադրություն.

ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԳԵՐԱԶԱՆՑԵԼ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԻ ԿՐԿՆԱՊԱՏԻԿԸ

 

Ուշադրություն.

ՃՇԳՐՏՎՈՂ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՓՈՓՈԽՎԵԼ ՏԱՐԵԿԱՆ ՈՉ ԱՎԵԼԻ, ՔԱՆ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ:

 

Ուշադրություն.

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:

 

Ուշադրություն.

ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ԳՐԱՎԻ ԱՐԺԵՔԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՄԱՐՎԵՆ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:

 

Զգուշացում.

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:
 

Ուշադրություն.

ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ՎԱՐԿԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ Է ԿԱԶՄՈՒՄ ՎԱՐԿԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ, ՈՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ: ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՕՐԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ` ՎԱՐԿԻ ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ` ՎԱՐԿԻ ԱՐԺՈՒՅԹՈՎ: ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ Է ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ 365 ՕՐ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՏԱՐԻՆ:

ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՊԱՏՇԱՃ ԿԵՐՊՈՎ և ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ:

 

 

Տոկոսագումարների մեծությունը որոշվում է տարեկան անվանական տոկոսադրույքի մեծության և վարկի մարման եղանակի հիման վրա:

 
 

Վարկի մարման եղանակները հետևյալն են՝

 • Դիֆերենցված/ Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկի մարման եղանակ, որի դեպքում հաճախորդը վճարում է յուրաքանչյուր ամիս հավասարաչափ մայր գումար, սակայն տոկոսավճարները անհավասարաչափ են: Այս դեպքում վարկի սկզբում ընդհանուր վճարները գնալով նվազում են:
 • Անուիտետային/Հավասարաչափ վճարումներով վարկի մարման եղանակ , որի դեպքում վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ):
 • Խառը մարման եղանակ - հաճախորդը հնարավորություն ունի ընտրել անհատական մարումների նախընտրելի ժամանակացույց, որի հիմքում ընկած կլինի հաճախորդի ֆինանսական հոսքերի դիմամիկան, սակայն այնպես, որ յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում վճարվող մայր գումարը հավասար լինի առնվազն վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ին՝ բնակելի և առևտրային նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման վարկերի, ներդրումային վարկի դեպքում:

 

Մարման 2-րդ եղանակի դեպքում տոկոսավճարների ընդհանուր գումարը ավելի մեծ է քան 1-ին եղանակի դեպքում: 

 

Սակայն 2 –րդ եղանակի դեպքում ավելի հեշտ է պլանավորել ծախսերը, քանի որ մարումները հավասարաչափ և կանխատեսելի են, իսկ առաջին ամիսների ընթացքում վճարումների մեծությունը ավելի փոքր է:

 

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

 

Վարկի վաղաժամ մարում

Սպառողն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու կրեդիտավորման պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե կրեդիտավորման պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում սպառողը պարտավոր է կրեդիտի գումարը օգտագործելու համար կրեդիտավորողին վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան: Կրեդիտավորման պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում սպառողից պահանջվել չի կարող:
Սպառողն իրավունք ունի կրեդիտավորման պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:

 

Տոկոսադրույքի փոփոխման կարգը.

Բանկը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոփոխել տոկոսի չափը` կախված ֆինանսական շուկայից, Բանկի ներգրաված և/կամ շուկայում տեղաբաշխված միջոցների տոկոսադրույքների տատանումներից, և/կամ եթե ֆինանսական շուկայում իրատեսական են դարձել վարկի տարեկան տոկոսադրույքի  փոփոխման նախադրյալները: Ընդ որում` Բանկը պարտավոր է անվանական տոկոսադրույքի միակողմանի փոփոխման դեպքում այդ մասին նախօրոք` պայմանագրով սահմանված ժամկետում /առնվազն 7 օր առաջ/ և պայմանագրով սահմանված եղանակով ծանուցել վարկառուին, ինչը հիմք է հանդիսանում ծանուցման մեջ նշված ժամկետից փոփոխված տոկոսադրույքը կիրառելու համար: Եթե վարկառուն համաձայն չէ փոփոխված տոկոսի հետ, ապա նա իրավունք ունի վաղաժամկետ լուծել համապատասխան համաձայնագիրը` կատարելով բանկի հանդեպ տվյալ համաձայնագրով իր ունեցած պարտավորություններն ամբողջ ծավալով:

 

Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում`

• Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա
• Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել` կախված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից
• Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի համար հիմք է հանդիսացել 23.08.2019թ-ին հրապարակված փոխարժեքները (ԱՄՆ դոլար` 477.5, ԵՎՐՈ` 530.5)

 
Հաճախորդի վարկի տրամադրման համար դրական գործոններ կարող են հանդիսանալ`
 • Բանկի և հաճախորդի միջև ձևավորված հարաբերությունների պատմությունը
 • Գործարար համբավը
 • և այլն

 

Վարկի մերժման գործոնները`

 • Վարկառուի կողմից ներկայացված տվյալները /փաստաթղթերը և այլ տեղեկատվությունը/ անարժանահավատ են կամ ոչ ամբողջական:
 • Վարկառուի եկամուտներն անբավարար են պարտավորությունների մարման համար
 • Վարկառուն ունի վատ վարկային պատմություն, ժամկետանց և/կամ դասակարգված պարտավորություններ /այդ թվում` երրորդ անձանց հանդեպ/
 • և այլն

 

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացումը

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացումը Բանկը վարկի նախնական հաստատման մասին որոշումը կայացնում է վարկի հայտը ստանալուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հաստատելու վերաբերյալ որոշումը կայացնում է հաճախորդի կողմից պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջ փաթեթը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 8 (ութ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բանկը որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնում է 1 (մեկ)  աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկը վարկառուին տրամադրվում է պայմանագրով նախատեսված ապահովման պայմանագրերի կնքված լինելու դեպքում: 

 

Վարկը վարկառուին տրամադրվում է գրավի պայմանագրերի` Բանկի համար ընդունելի ձևով ձևակերպելուց և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքելուց, գրավի առարկաները Բանկի պահանջով վերջինիս հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերության միջոցով ապահովագրելուց, ինչպես նաև վարկի տրամադրման այլ պայմանները վարկառուի կողմից կատարվելուց 1 (մեկ)  աշխատանքային օր հետո: 

 

Բանկի կողմից վարկի վերաբերյալ որոշման կայացումից հետո, եթե հաճախորդը. 

 
 • հայտնում է վարկ ստանալու մասին իր դրական որոշման վերաբերյալ վարկի հաստատման մասին տեղեկանալու օրվանից 45 (քառասունհինգ) օրացուցային օրվա ընթացքում, ապա սկսվում է վարկի ձևակերպման և տրամադրման փուլը:
 • հայտնում է վարկի հաստատման մասին տեղեկանալու օրվանից 45 (քառասունհինգ) օրացուցային օրը լրանալուց հետո, վարկի վերաբերյալ Բանկի որոշումը ենթակա է վերահաստատման: 
 

Քաղվածքներ

Վարկային հաշիվների քաղվածքը Բանկը տրամադրում է հաճախորդին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և/կամ Հաճախորդի հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ և եղանակով: Քաղվածքները տրամադրվում են փոստային հասցեով, էլեկտրոնային փոստով «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգի միջոցով, կամ առձեռն` բանկի ցանկացած մասնաճյուղից: 

 

Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար 

1.1. Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

անվճար

1.2.1 տարուց ավել  վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում[1]

5,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր հաշվի  յուրաքանչյուր  տարվա  քաղվածքի համար

1.3.                Թղթային  կամ 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող էլեկտրոնային ձևով պահվող փաստաթղթի կրկնօրինակի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

1.4.SWIFT MT940 ֆորմատի քաղվածքների տրամադրում

1,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

1.5.                Տեղեկանքների տրամադրում

 

1.5.1.3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին

3,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

1.5.2.    Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

1.5.3.    Ինտերներ-Բանկինգ/Մոբայլ Բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում[2]

1,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

1.6.                Տեղեկանք-երաշխիքներ

10,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

1.7.Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում

10,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

1.8.                Քաղվածքի առաքում

 

1.8.1.Էլեկտրոնային փոստով

անվճար

1.8.2.    Փոստով` ՀՀ տարածքում

անվճար

1.8.3.    Փոստով` ՀՀ տարածքից դուրս[3]

Համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի

1.9.                Հաշվի շրջանառության վերաբերյալ հեռախոսով տեղեկատվության տրամադրում

10,000 ՀՀ դրամ տարեկան`

ներառյալ ԱԱՀ

6.1.                Գործառնական SMS հաղորդագրություններ

 

6.1.1.հաշվի մնացորդ օրական պարբերականությամբ

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան ներառյալ ԱԱՀ

6.1.2.    հաշվի մնացորդ նվազագույնը շաբաթական պարբերականությամբ

1,000 ՀՀ դրամ տարեկան ներառյալ ԱԱՀ

6.1.3.    հաշվով վերջին գործառնությունների վերաբերյալ համառոտ քաղվածք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան ներառյալ ԱԱՀ

6.2.                Տեղեկատվական SMS հաղորդագրություններ

 

6.2.1.    բանկի փոխարժեքներ յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում,

6.2.1.1.    կանխիկ փոխարժեք,

6.2.1.2.    անկանխիկ փոխարժեք

10,000 ՀՀ դրամ տարեկան ներառյալ ԱԱՀ

6.2.2.   օրական կտրվածքով ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող արտաժութային շուկայի միջին փոխարժեք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան ներառյալ ԱԱՀ[1]  Մեկ տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների և այլ նյութերի (այդ թվում` տեղեկանքների, փաստաթղթերի, դրանց կրկնօրինակների, աուդիտորական հարցման պատասխանների) տրամադրումն իրականացվում է պայմանագրային հիմունքներով: Միջնորդավճարը չի գանձվում Բանկի կողմից տեղադրված POS տերմինալի գործողություններն արտացոլող հաշվից քաղվածքի տրամադրման համար:

[2] Տեղեկանքի հայտը պետք է ներկայացված լինի առնվազն մեկ բանկային օր առաջ:

[3] Առաքումը կատարվում է ռեգուլյար փոստի միջոցով:

 
 
 

 


 

 


 

 

Թարմացված է առ 25.07.2009 թ., 11:22
2021 © "Ameriabank" CJSC   |   Բոլոր հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից: