Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար

Ավանդ «Խնայողական»

Խնայողական հաշիվ է համարվում ավանդի այն տեսակը, որի դեպքում հաճախորդը ավանդի ողջ ժամկետի ընթացքում իրավունք ունի ավելացնել և նվազեցնել ավանդը: Ավանդի դիմաց տոկոսները հաշվարկվում են բանկային ավանդի հաշվի փաստացի մնացորդի նկատմամբ: Ավանդատուն իրավունք ունի խնայողական հաշվի գումարները օգտագործել առանց սահմանափակումների:

Խնայողական հաշվի նվազագույն մնացորդ.
200 000 ՀՀ դրամ, 500 ԱՄՆ դոլար, 300 եվրո, 15,000 ռուբլի
Պարզ տոկոսադրույք

 

Տոկոսների
վճարման
եղանակ
Արժույթ
ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
Եվրո
ՌԴ ռուբլի
Տոկոսների
կապիտալացում
(
ամսական)
տարեկան տոկոսադրույք հաշվին սահմանված նվազագույն
 
մնացորդի առակայության դեպքում
4.0%
1.0%
0.2%
3.0%
տարեկան տոկոսադրույք հաշվի մնացորդը սահմանված
նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում
0.1%

 

Ավանդի հաշվում ավանդատուի անունով կարող են մուտքագրվել նաև երրորդ անձանցից ստացված դրամական միջոցները` նրա ավանդի հաշվի մասին անհրաժեշտ տվյալների նշումով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:

Խնայողական հաշվի պայմանագիրը կնքվում է անժամկետ:

 


Ֆիզիկական անձանց բոլոր տեսակի ավանդները կարող են ներդրվել Բանկ որոշակի երրորդ անձի անունով:

 Հաճախակի տրվող հարցեր

 • Ի՞նչ արժույթով և ժամկետով ավանդ կարող եմ ներդնել Ամերիաբանկում:
  Ամերիաբանկում կարող եք ժամեկտային ավանդ ներդնել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլով 30-1825 օր ժամկետով: Նույն արժույթներով կարող եք ներդնել նաև անժամկետ խնայողական ավանդ:


 • Կարո՞ղ եմ արդյոք ցանկացած ժամանակ դադարեցնել ավանդը և վերցնել ավանդի գումարը:
  Ժամկետային ավանդը հնարավոր է դադարեցնել և գումարը ստանալ ցանկացած պահի , սակայն կախված ավանդի տեսակից` կուտակված տոկոսագումարը կվերահաշվարկվի այլ տոկոսադրույքով: Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ «Ամերիա» ավանդի էջում: «Խնայողական» ավանդի գումարը ցանկացած պահի կարող եք ստանալ առանց տոկոսագումարի վերահաշվարկի:
  Կանխիկ միջոցների տրամադրումն իրականացվում է հաճախորդի կողմից գումարը ստանալու նախորդ աշխատանքային օրը ներկայացված հայտի հիման վրա, եթե գումարը գերազանցում է 30 մլն ՀՀ դրամը, 100,000 ԱՄՆ դոլարը և 30,000 եվրոն և 1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթը` մյուս արտարժույթների համար` գլխամասային գրասենյակում: Երևան քաղաքի բանկի տարածքային ստորաբաժանումների համար սահմանվում է հետևյալ սահմանաչափը` 20 մլն ՀՀ դրամ, 25,000 ԱՄՆ դոլար և 15,000 եվրո, իսկ Երևան քաղաքից դուրս բանկի տարածքային ստորաբաժանումներում` 10 մլն ՀՀ դրամ, 20,000 ԱՄՆ դոլար և 10,000 եվրո: Երևան քաղաքից դուրս մասնաճյուղերի դեպքում նշված սահմանաչափը գերազանցող կանխիկի տրամադրումը իրականացվում է հաճախորդի կողմից հայտը ներկայացնելուց հետո մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 • Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ավանդային ներդնելու համար:
  Ավանդ ներդնելու համար ֆիզիկական անձանց անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայությունների համարանիշ: Մանրամասների և իրավաբանական անձանց համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

 


 Թարմացված է առ 01.04.2019 թ., 11:29

Ծառայություններ ֆիզիկական անձանց համար

  
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11, (+37412) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000465400

* Զանգի հնարավորությունը

հասանելի է տվյալ երկրի տարածքից

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2021. All rights reserved.