Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐ ՀԱՏՈԻԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐ ՀԱՏՈԻԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ

Մեզանից յուրաքանչյուրը ձգտում է ապահովված և հարմարավետ կյանքի: Ամերիաբանկի կողմից ներկայացվող բանկային ծառայություններն ապահովում են անսահմանափակ հնարավորություններ` Ձեզ արժանի հարմարավետ և վայելուչ բնակարանային պայմաններ ձեռք բերելու համար: 

 

ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ՎԱՐԿԵՐ` ՁԵՐ ԻՍԿ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ

 

1. Հիփոթեքային վարկ «Քո վստահությունը»

Պաշտպանե՛ք Ձեզ հետագա ռիսկերից և միևնույն ժամանակ ստացե՛ք եկամուտ:
Ձեզ մտահոգում է երկարաժամկետ վարկային պարտավորությունների ընթացքում Ձեր եկամուտների անկայունությունը: Անհո՛գ եղեք, մենք մշակել ենք այս խնդրի լուծումը:
Մենք առաջարկում ենք պարզ տարբերակ` ներդնել վարկի կանխավճարը որպես վարկի ապահովություն և չանհանգստանալ ֆինանսական դժվարությունների ընթացքում եկամուտների բացակայության ընթացքում վարկի մարումների մասին` դրանով իսկ պաշտպանելով Ձեզ հետագա ռիսկերից: Ի դեպ ավանդը կարող է ներդրվել նաև երրորդ անձի կողմից:Բնակարանի ձեռք բերման վարկ
Բնակելի տան ձեռք բերման վարկ
Առևտրային /կոմերցիոն/ անշարժ գույքի ձեռք բերման վարկեր
Հողատարածքի ձեռք բերման վարկեր
Արժույթ
ԱՄՆ դոլար
ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք
13%
14%
13%
14.5%
14%
15%
14%
15%
Առավելագույն ժամկետ (տարի)
10
5
10
5
10
5
10
5
Վարկ/անշարժ գույքի գրավ հարաբերակցություն (LTV)*
80%
Ներդրվող ավանդի գումար**
վարկի արժույթով ավանդի դեպքում
Անշարժ գույքի գրավով չապահովված մասի 100%
Ներդրվող ավանդի գումար
վարկից տարբեր արժույթով ավանդի դեպքում
Անշարժ գույքի գրավով չապահովված մասի 120%
Անշարժ գույքի գրավով չապահովված մասի 120%
Անշարժ գույքի գրավով չապահովված մասի 120%
Անշարժ գույքի գրավով չապահովված մասի 120%
Վարկային հաշվի սպասարկման վճար
35,000 ՀՀ դրամ
35,000 ՀՀ դրամ
35,000 ՀՀ դրամ
35,000 ՀՀ դրամ
Ձեռք բերվող գույքի գտնվելու վայրը
ք. Երևան, Ծաղկաձոր, Ջերմուկ, ինչպես նաև տարածքներ, որտեղ Բանկն ունի մասնաճյուղ
Ի հաշիվ գրավադրված դրամական միջոցների ժամկետային կամ ժամկետանց վարկային պարտավորությունների կատարման պայմանները
  1. Գրավադրված դրամական միջոցներով պարտավորությունների կատարումն իրականացվում է գրավատուի կողմից այդ մասին առնվազն 3 օր առաջ Բանկին հանձնարական տալու կարգով, իսկ ժամկետանց պարտավորության առկայության դեպքում` Բանկի նախաձեռնությամբ` վարկային պարտավորության կետանցման ամսվա վերջին աշխատանքային օրը:
  2. Գրավադրված դրամական միջոցներով (ավանդի) ժամկետային կամ ժամկետանց պարտավորությունների կատարման դեպքում ավանդի տոկոսագումարների վերահաշվարկ չի կատարվում:

*Անշարժ գույքի գրավի արժեքը հաշվարկվում է գույքի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքից:
**Ավանդի տոկոսադրույքը և պայմանները որոշվում են համաձայն Բանկում գործող Ֆիզիկական անձանց համար ավանդների պայմանների, եթե այլ բան նախատեսված չէ կողմերի միջև կնքված դրամական միջոցների գրավի պայմանագրով:

 

 

2. Հիփոթեքային վարկ «Քո ազատությունը»

Նորույթ հայաստանյան բանկային համակարգում` ձե՛ռք բերեք անշարժ գույք` առանց անհանգստանալու կանխավճարի բացակայության մասին:
Դեռևս չեք հասցրել կուտակել վարկի կանխավճարը, իսկ անշարժ գույքի ձեռքբերումն այնքան անհրաժեշտ է և անհետաձգելի: Մենք գտել ենք նաև այս խնդրի լուծումը:
Գրավադրելով Բանկի համար ընդունելի ևս մեկ անշարժ գույք, բացի գնվող անշարժ գույքից` Դուք կխնայեք կանխավճարի կուտակման ժամանակը և կվճարեք ընդամենը 5% կանխավճար: Ի՞նչը կարող է ավելի թեթևացնել Ձեր հոգսը, քան այս ճկուն և հասանելի լուծումը:

 


Բնակարանի ձեռք բերման վարկ
Բնակելի տան ձեռք բերման վարկ
Առևտրային /կոմերցիոն/ անշարժ գույքի ձեռք բերման վարկեր
Հողատարածքի ձեռք բերման վարկեր
Արժույթ
ԱՄՆ դոլար
ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք
13.2%
14.2%
13.5%
14.5%
14%
15%
14%
15%
Առավելագույն ժամկետ (տարի)
10
10
10
10
Նվազագույն կանխավճար
(անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում)
5%
10%
Վարկ/գրավ հարաբերակցության առավելագույն շեմ**
75%
65%
65%
50%
Վարկային հաշվի սպասարկման վճար
40,000 ՀՀ դրամ
Ձեռք բերվող/գրավադրվող գույքի գտնվելու վայրը
ք. Երևան, Ծաղկաձոր, Ջերմուկ, ինչպես նաև տարածքներ, որտեղ Բանկն ունի մասնաճյուղ

**Գրավ է հանդիսանում Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված և Բանկի համար ընդունելի անշարժ գույքը: Գրավի արժեքը հաշվարկվում է գույքի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքից:

 

 

3. Հիփոթեքային վարկ «Քո անհատականությունը»

Ձե՛ռք բերեք Ձեր երազանքի տունը Հայաստանի մարզերում կամ ավելին` Հայաստանից դուրս:
Որքան գայթակղիչ են արտասահմանում կամ Երևանից դուրս անշարժ գույքի ձեռքբերման առաջարկները և ցանկությունները, իսկ շուկայում նման վարկատեսակները բացակայում են: Մենք հոգ ենք տանում Ձեզանից յուրաքանչյուրի նվիրական ցանկության իրականացման մասին և, անշուշտ, գտել ենք նաև այս խնդրի լուծումը:

Գրավադրելով ձեռք բերվող անշարժ գույքին համարժեք այլ անշարժ գույք, որը գտնվում է` Երևան քաղաքում և այն մարզերում, որտեղ Ամերիաբանկն ունի մասնաճյուղ, կունենաք հնարավորություն իրականություն դարձնելու Ձեր ցանկությունը:

 

 


Բնակարանի ձեռք բերման վարկ
Բնակելի տան ձեռք բերման վարկ
Առևտրային /կոմերցիոն/ անշարժ գույքի ձեռք բերման վարկեր
Հողատարածքի ձեռք բերման վարկեր
Արժույթ
ԱՄՆ դոլար
ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք
13.2%
14%
13.5%
14.5%
14%
15%
14%
15%
Առավելագույն ժամկետ (տարի)
10
5
10
5
10
5
10
5
Նվազագույն կանխավճարի  չափ
20%
Վարկ/գրավ հարաբերակցության առավելագույն շեմ*
75%
65%
65%
50%
Վարկային հաշվի սպասարկման վճար
40,000 ՀՀ դրամ
Գրավադրվող գույքի գտնվելու վայրը**
ք. Երևան, Ծաղկաձոր, Ջերմուկ, ինչպես նաև տարածքներ, որտեղ Բանկն ունի մասնաճյուղ

*Գրավ է հանդիսանում Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված և Բանկի համար ընդունելի անշարժ գույքը: Գրավի արժեքը հաշվարկվում է գույքի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքից:

 

Պայմաններ և սակագներ


Թարմացված է առ 12.03.2012 թ., 14:39

Ծառայություններ ֆիզիկական անձանց համար

  
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11, (+37412) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000465400

* Զանգի հնարավորությունը

հասանելի է տվյալ երկրի տարածքից

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2021. All rights reserved.